Máy gấp sắt bó

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

Máy bẻ đai sắt (máy nằm)

Máy bẻ đai sắt (máy nằm)

Máy bẻ đai sắt (máy nằm)

Mã sản phẩm
Mô tả
Giá Vui lòng gọi...
Số lượng

- Giải pháp góp phần tiết kiệm cho nhà nước hàng trăm triệu USD nhập siêu thiết bị mỗi năm, giảm chi phí thuê nhân công, hao hụt nguyên vật liệu trong quá trình gia công cho các chủ đầu tư
- So sánh đối chứng giữa 2 hình thức gia công để sản xuất ra 2400 đai sắt ( tương đương 1 ca sản xuất), tính bình quân cho các loại đai sử dụng thông thường trong xây dựng với trọng lượng 0,25kg/đai

STT                                          Nội dung                                   Thủ công                                Máy bẻ
1                                             Nhân công                                  08 người                                01 người
2                                             Năng lượng điện                            24 kw                                    12 kW
3                                       Mức hao hụt nguyên liệu                    2.5% nguyên liệu                   0.5 % nguyên liệu
4                                          Khấu hao máy móc                       30 nghìn /ngày                        150 nghìn/ngày

Như vậy: - Tiết kiệm về nhân công: sử dụng máy sẽ tiết kiệm 700.000 đ/ca (mức lương bq 100.000/đ/người/công)
- Tiết kiệm năng lượng: 12 kWx 1.800 đ = 18.000 đ
- Về tiêu hao nguyên liệu: 2400 đai x 0.25 kg ( 2.5% - 0.5%) = 12 kg ( tương đương 204000 đ)
- Chênh lệch khấu hao: 150.000 – 30.000 = 120.000
è tính cho 1 ca sản xuất với lượng 600 kg đai sắt thành phẩm sẽ tiết kiệm:
(700.000 + 18.000 + 204.000 ) – 120.000 = 802.000 đ/ca sản xuất
1 Công trình xây dựng 10 tầng trung bình sử dụng 80 -100 tấn sắt, như vậy, số tiền tiết kiệm sẽ khoảng 130 triệu đồng/ công trình

Các sản phẩm khác